Preloader

UZAKTAN EĞİTİM ve HİBRİT EĞİTİM MODELLERİ İLE YENİLİKÇİ ve İNOVATİF EĞİTİM DÖNEMİ

TASARIM ve BECERİ ODAKLI EĞİTİMLE EĞİTİMDE DÖNÜŞÜMÜN PARAMETRELERİ

EĞİTİMDE SİNERJİ: KAMU – ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

 

Artı eğitim Dergisi, Türkiye’nin en büyük eğitim buluşmasının üçüncüsünü İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kurumları ile birlikte gerçekleştiriyor. Eğitim yöneticilerinden akademisyenlere, öğretmenlerden öğrencilere, eğitimin tüm paydaşları EĞİTİMDE YENİLİKLER ve GELECEK TASARIMLARI ana temasıyla düzenlenecek olan İSTANBUL EĞİTİM GÜNLERİ’nde bir araya geliyor. İSTANBUL EĞİTİM GÜNLERİ’nde Türk eğitim sisteminin nicelikten niteliğe evrilişi ele alınırken, mevcut durum ve geleceğe yön verecek dinamikler tartışılacak.

30 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek İstanbul Eğitim Günleri’nde Covid 19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkan uzaktan ve hibrit eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya koyduğu Tasarım ve Beceri Temelli Eğitim konsepti ve uygulamaları, eğitimde kamu – özel sektör birlikteliği, mesleki gelişimle yeni nesil öğretmenler, akademik eğitimden mesleki eğitime gerçekleştirilen atılımlar, konferans, seminer ve atölyelerle katılımcı ve ziyaretçilere aktarılacak.
Katılımcı ve ziyaretçiler hem stantlardan hem de panel, seminer ve atölyelerden merak ettikleri, ilgi duydukları birbirinden farklı konuları uzman konuşmacılardan dinleme fırsatını bulacaklar.
Türkiye’nin köklü okullarının yer alacağı zirvede anaokulundan liseye kadar eğitim hizmeti sunan ÖZEL OKULLAR da ziyaretçi ve katılımcılarla buluşurken, eğitimde sundukları imkanları İSTANBUL EĞİTİM GÜNLERİ’nde anlatma fırsatını yakalayacaklar.

 

İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ 2021

EKONOMİNİN YAPI TAŞI: MESLEKİ EĞİTİM

artı eğitim Dergisi İstanbul Eğitim Günleri kapsamında İstanbul Mesleki Eğitim Zirvesi’ni gerçekleştiriyor. Covid 19 pandemisi sürecinde meslek liseleri ortaya çıkardıkları çalışmalarla hayati önemde kurumlar olduklarını kamuoyunu gösterdiler. Milli Eğitim mesleki eğitim alanında yaptığı atılımlarla mesleki eğitimde yeni bir dönemi başlattı. Sanayinin farklı alanlarında yapılan işbirliği anlaşmalarıyla sanayi ile mesleki liseleri arasında köprü kuran MEB, mesleki eğitimin hak ettiği değere ulaşması için önemli mesafeler katetti.  
İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ’nde mesleki eğitimde yaşanan değişim, mevcut durum ortaya konulacak ve geleceğe yön verecek dinamikler tartışılacak. İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ İstanbul Eğitim Günleri kapsamında 30 Eylül - 1 Ekim 2021’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

*MESLEKİ EĞİTİM SERGİSİ
Meslek lisesi öğrencileri Mesleki Eğitim Sergisi’nde yaptıkları çalışmaları İstanbul Eğitim Günleri’nde kamuoyu ile paylaşacaklar.

PANELLER - SEMİNERLER – ATÖLYELERDEN BAZI BAŞLIKLAR

Akıllı Teknolojiler Eğitimde Nasıl Kullanılmalı?

Teknoloji – Eğitim Paradoksu Nasıl Aşılacak?

Yapay Zeka İle Eğitimde Neler Değişecek?

Okullar Covid 19 Pandemisinde Eğitim – Öğretim Süreçlerini Nasıl Yönettiler?

Uzaktan ve Hibrit Eğitim Okulları Nasıl Dönüştürecek?

Geleceğin Okul İklimi Nasıl Şekillenecek?

Yeni Okul Eko-Sistemi Hangi Değişimleri Zorunlu Kılıyor?

Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile Eğitimde Neler Değişiyor?

Yeni Dönemde Öğretmen Yeterliliklerinin Parametreleri Neler Olacak?

Eğitimde Liderlik Kavramı Nasıl Dönüşüyor?

Okul-Öğretmen-Öğrenci-Veli İlişkileri Nasıl Değişecek?

Öğretmen Akademileri Geleceğin Öğretmenlerine Nasıl Yön Veriyor?

AB Eğitim Projelerinden Nasıl Yararlanılıyor?

E-Twinning Projeleri Öğretmenlere Hangi Kazanımları Sağlıyor?

Okullar Yetenek Eğitimlerini Nasıl Yönetiyor?

Robotik, Kodlama, STEM Programlarının Etkileri Neler?

Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Eğitimde Yaratıcılık İklimi Nasıl Oluşturulmalı?  

Sosyal Sorumluluktan Bilimsel Çalışmalara Okul Projeleri Öğrencilere Neler Kazandırıyor?

Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Uygulamalar…

Mesleki Eğitimde Dönüşüm Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Mesleki Eğitim Programları ve Geleceğin Meslekleri Nasıl Uyumlu Hale Getiriliyor? 

Üniversiteler Ortaöğretim Kurumları İle Bağını Nasıl Geliştirmeli?

Sürdürülebilir Eğitimin Parametreleri Neler? 

Değer üretebilen, küresel rekabette başarılı ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için bütün taraflara, eğitim dünyasının karar vericilerine ve sektör temsilcilerine önemli sorumluluklar düşüyor.
Sizleri eğitim dünyasının en büyük ve tek buluşma platformu olan
İSTEG 2021’e GÜÇ KATMAYA DAVET EDİYORUZ.

 

 

DESTEKLEYEN KURUMLAR

Sponsorluk bilgileri için lütfen mail atınız: cemk@esmyayincilik.com.tr

İSTANBUL EĞİTİM GÜNLERİ 2021

İSTANBUL ÖZEL OKULLAR ZİRVESİ 2021

Stant ve Sponsorluk İçin
Tel: 0 (212) 283 55 65
Email: cemk@esmyayincilik.com.tr